Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Bochiński

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Bochiński

Specjalizacje

 • adwokaci i radcowie prawni

Języki obce

 • angielski
 • rosyjski

Rodzaje usług

 • PRAWO AUTORSKIE
 • PRAWO KOMPUTEROWE
 • PRAWO KONSTYTUCYJNE
 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • opłata skarbowa
 • prawa człowieka
 • referendum
 • jakość wyrobów i usług
 • ruch i przewóz lotniczy
 • dodatki mieszkaniowe
 • własność lokali
 • rynki papierów wartościowych
 • dochodowy - osoby fizyczne
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek rolny i leśny
 • podatki pośrednie (vat i akcyza)
 • narodowe fundusze inwestycyjne
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • stowarzyszenia
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 • choroby zawodowe
 • roszczenia w razie niewypłacalności pracodawcy
 • samorząd pracowniczy
 • strajki
 • urlopy
 • wypadki przy pracy
 • zwolnienia grupowe
 • prywatyzacja
 • listy przewozowe
 • alimenty
 • rozwody
 • orgranizacja rynków rolnych
 • samorząd gminny
 • samorząd województwa

Kontakt

POMOCPRAWNA.INFO